دکتر حسن رحیم پور

درباره پزشک

دارای دکتری تخصصی طب تخصص الکتروتراپی گواهینامه بازتوانی قلب از سوییس

تجربیات:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/yazdptco/domains/yazdpt.com/public_html/wp-content/themes/medilink/template-parts/content-single-doctor.php on line 148
سال بخش موقعیت بیمارستان

برنامه ویزیت:

روز ساعت آدرس
دوشنبه 08:00 - 12:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان رهنمون. آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
دوشنبه 16:00 - 20:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان رهنمون. آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
سه شنبه 08:00 - 12:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان رهنمون. آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
سه شنبه 16:00 - 20:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان رهنمون. آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
چهارشنبه 08:00 - 12:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان رهنمون. آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
چهارشنبه 16:00 - 20:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان رهنمون. آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد

دکتر حسن رحیم پور در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی به ویزیت بیماران می پردازند. برای گرفتن وقت ویزیت می توانید با کلینیک تماس بگیرید